เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

16 May 2018

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่าน เข้าสู่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจและมุ่งมั่นเรียนหนังสือ เพื่ออนาคตนะคะ